Mis uudist? // What’s been new?

Juunikuu oli ENVTLi arengu mõttes väga tihe ning oluline. Kuu esimeses pooles toimus meediakoolitus, teises pooles aga saime terve päeva võtta arutamaks oma visiooni, missioone ja strateegiat nendeni jõudmiseks. Järgnevalt anname ülevaate, mis neil...

Söömishäired, sport ja treenerid: vol. 3

Kui märkad, siis räägi! See on kolmas postitus seeriast, mille eesmärk on juhtida tähelepanu sellele, milline - positiivne või negatiivne - mõju võib olla treeneril noore sportlase vaimsele tervisele ja tulevikule. Soovime tõsta nii treenerite...

Söömishäired, sport ja treenerid: vol. 2

Ka esteetiliste spordialade riske saab maandada See on teine postitus seeriast, mille eesmärk on juhtida tähelepanu sellele, milline - positiivne või negatiivne - mõju võib olla treeneril noore sportlase vaimsele tervisele ja tulevikule. Soovime tõsta...

Söömishäired, sport ja treenerid: vol. 1

Sportlase vaimne tervis on sama tähtis kui füüsiline Hiljuti on meedia teravamasse valgusvihku tõusnud söömishäired. Meile Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumises teeb heameelt, kui tabuks olnud teemad saavad tähelepanu ning ühiskondlikud hoiakud nende terviseprobleemidega inimeste...

What will 2020 bring us?

Dear friends and acquaintances of Estonian Youth Movement for Mental Health (ENVTL)! We are delighted to announce that we received support from the Active Citizens Fund (Aktiivsete Kodanike Fond) this year! Iceland, Liechtenstein and Norway are...