ENVTLi eestvedajad

Meie juhatuse esimees on Merle Purre; merle@envtl.ee

Liikumise siseasju korraldab Hedvig Madisson; hedvig@envtl.ee

Ja huvikaitset Birgit Malken; birgit@envtl.ee

Juhatuse tegevustel hoiab silma peal revisjonikomisjon.