ENVTLi eestvedajad

Meie juhatuse esimees on Merle Purre; esimees@envtl.ee

Liikumise siseasju korraldab Hedvig Madisson; siseasjad@envtl.ee

Ja välisasju Ott Oja; valisasjad@envtl.eeS