ENVTLi eestvedajad

Meie juhatuse esimees on Ott Oja; esimees@envtl.ee

Liikumise siseasju korraldab Merle Purre; siseasjad@envtl.ee

Ja välisasju Martha Rattus; valisasjad@envtl.ee

Siseasjade assistendina tegutseb Hedvig Madisson; siseasjad.envtl@gmail.com