AKF PROJEKT

AKTIIVSETE KODANIKE FONDI PROJEKT

“Noorte strateegiline kaasamine vaimse tervise liikumisse”

2020. aasta aprillist alates on Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine läbi viimas projekti, millega soovime kasvatada oma liikmeskonda ning kaasata noori rohkem liikumise tegevustesse (sealhulgas teavitustöösse ning huvikaitsesse). ENVTL soovib suurendada oma võimekust seista vaimse tervise probleemidega silmistsi seisnud noorte eest ning arendada oma jätkusuutlikkust. Projekti raames on toimumas neli sisekoolitust teemadel huvikaitse, meedia, projektikirjutamine ning kaasav juhtimine; samuti ka neli suuremas või väiksemas mahus avalikku ürri. Samuti valmib projekti käigus ka koostöös DD Stratlab’iga järgmise viie aasta arengukava, millega paneme paika organisatsiooni eesmärgid ja fookused. 

Jätkusuutlikkuse tagamiseks on projekti käigus ette nähtud kogemusnõustamine organisatsiooni liikmetele. Ühiselt kogetud mured võimaldavad ehitada usaldusliku sideme, mida kasutades üritab nõustaja lootust anda ning aidata probleemide lahendusel.

Projekti lõpp on 31. mai 2021. 

Siin lehel on võmalik lugeda meie tegemistest seoses eelnimetatud projektiga.