EAÜSIGA vaimse tervise loengud

EAÜSiga vaimse tervise loengud

Kui vaimse tervise probleemid jäävad abita, võivad tulemused olla traagilised. Eestis on enesetapp üks juhtivaid surmapõhjused 15-29-aastaste noorte seas. Uurimused kinnitavad, et suuremal osal enesetapu sooritanutest on diagnoositav psüühikahäire, mis ilmsetab probleemide varajase märkamise, äratundmise ja abivõimaluste teadmise olulisust. Seetõttu on EAÜSi Rahvatervse töögrupp koostöös Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise, Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse ja Lahendus.net-iga välja töötanud interaktiivse loengu gümnasistidele ja põhikooli vanemale astemele. Meie loengute peamine eesmärk on, et keegi ei tunneks end vaimse tervise probleemidega üksinda.

Kaks kuni neli noort lektorit peavad klassile 75-90-minutilise loengu vaimsest tervisest. Loengu kestel kaasame kuulajaid lühiarutelude ja väikeste ülesannetega ning loome keskkonna, kus ka õpilased saavad soovi korral enda kogemustest ja mõtetest rääkida. Võimalusel on kaasas ka vabatahtlik Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumisest, kes räägib oma väljakutsest vaimse tervise vallas.

WHO andmetel on vaimse tervise probleemid veerandil maailma rahvastikust. Neist kaks kolmandikku ei otsi abi. Loengu raames räägime noortele psüühikahäirete tunnustest-sümptomitest, kuidas ja millal otsida abi, kuidas hoida vaimset tervist ning kuidas suhelda inimesega, kellel on vaimse tervise probleem. Räägime ka antud valdkonnaga seotud müütidest ja stigmast.

Meie lektorid on läbinud põhjaliku koolituse Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatria eriala residentidelt ja Peaasi.ee spetsialistidelt.

Võimalike teemade loetelu:

1. Sissejuhatus. Vaimse tervise olemus, seotud mõisted; kuidas saada aru, et on tegu vaimse tervise häirega?

2. Meeleoluhäired – depressioon, bipolaarne häire

3. Tundeeluhäired – ärevushäired, paanikahäire, foobiad

4. Söömishäired – anoreksia, buliimia, liigsöömishäire

5. Enesevigastamine ja suitsiid

6. Abi otsimine, vaimsest tervisest rääkimine ja vaimse tervise hoidmine

Teenuse maksumus on 50€. Tellides loengu väljapoole Tartu linna lisandub transpordikulude hüvitamine.

Loengu tellimiseks kirjuta EAÜSi Rahvatervise töögrupile: eays.vaimnetervis@gmail.com