Toeta Meid

Soovid meid toetada?

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise tegevus toetub praeguseni täielikult vabatahtlikule tööle.

Kui soovid noorteliikumisele hoogu anda, saad teha annetuse meie arvelduskontole:

MTÜ Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, EE547700771002945955 (LHV)

Annetusega toetad Eesti koolides vaimse tervise probleemide ennetamist ja stigmade murdmist. Iga euro on oluline, et jõuaksime ka koolidesse, mis asuvad väljaspool Tallinna ja Tartut!

Samuti aitad kaasa sellele, et saaksime noorte vaimse tervise eest seista läbi huvikaitse.

Lisaks rahalistele toetustele oleksime kirjeldamatult väga tänulikud sellegi üle, kui Su ettevõte sooviks meid toetada näiteks mõnel järgmisel moel:

Bussi-, rongi- või muu transpordivõimalusega

Snäkkide või muu söödavaga

Võimalusega kasutada ruume siseringi kokkusaamisteks ja/või avalikeks üritusteks.

Kontoritarvetega koolituste korraldamiseks