Rubriigid
Uncategorized

Pilk kogemuspõhise toe maailma – Peer Support+

English below!

Augusti lõpus, 22.-28. augustil, osales Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise seitsmeliikmeline esindus, koosseisus Merle Purre, Marion Demus, Matilde Sigijane, Karmen Kozma, Jekaterina Maslova, Helen Voogla ja Eia Vänzel, kogemuspõhise toe (ingl.k peer support) teemalisel koolitusel Islandil. Koolitus Peer Support+ oli esimene suurem samm samanimelises projektis, mis on ellu kutsutud koostööna kolme vaimse tervise organisatsiooni vahel Eestist, Islandilt ja Hollandist. Projekti keskmes on täiskasvanud õppijale suunatud õppematerjalide ja lahenduste loomine, et arendada kogemuspõhise toe pakkumist ja kasutamist vaimse tervise valdkonnas. 

Kogemuspõhise toetuse olemust avame lähemalt tulevastes postitustes, aga kuidas ENVTL seda vaimse tervise valdkonnas mõtestab? See on läbitöötatud kogemusele põhinev abi ja tugi, mida vastava ettevalmistusega inimene saab kaaslastele pakkuda. Kogemuspõhise toe vorme on mitmeid, näiteks kogemusnõustamine, tugi- ja vestlusgruppide läbiviimine, kaaslaste toetamine koolis, töökohal või klubimajas, kogemuslugude jagamine teavitustöö raames ja palju muud. 

Kuuepäevasel koolitusel räägiti ja tutvustati lähemalt kogemuspõhise toe toimimist ning läbiviimist. Kui esimesel päeval pandi rõhku peamiselt üksteisega tutvumisele ja teema tausta tutvustamisele, siis järgnevad viis päeva olid küllaltki praktilise sisuga. Tähelepanu pöörati avatud küsimuste küsimisele, peegeldamisele, turvalise keskkonna ja omavahelise kontakti loomisele. Kogu koolituse teemad olid üles ehitatud justkui kogemuspõhise toetuse protsess, kus alustati kontakti loomisega ning lõpetati sellega, kuidas omavaheline koostöö lõpule viia.

Lisaks Eestile olid esindatud ka Hollandi organisatsioon Herstel Talent (kes pani kokku koolitusprogrammi) ja Island, kelle vaimse tervise organisatsioonis Hugarafl saime ka kohapeal käia.

Osalejate muljed koolitusest:

Karmen: “Peer Suppordi koolitust ootasin pikisilmi ja teadsin juba algusest peale, et kandideerin. Kui koha saanud olin, tundsin et sellest tuleb vägev reis. Aga et no nii vägev – wow, wow, wow! See oli minu jaoks esimene kord olla koos suurema seltskonna ENVTLi inimestega ning juba see oli omaette elamus. Lisaks sellele oli elamusi veel. Islandi loodus üheks neist. Olin varem näinud pilte Islandi eri paikadest ja kuulnud ka reisimuljeid, kuid kõike seda oma silmaga näha oli ikka midagi muud. Vahepeal oli selline tunne, et see, mida näen, ei saa päris olla – vasakul kuristik kivistunud vulkaaniga, otse ees aktiivne vulkaan tulipunase laavaga ja paremal sinine ookean. Elamuseks kujunes ka sealne toit. Söömas käisime ühes kohalikus mereäärses restoranis ning kui mõtlesime, et okei, enam nüüd paremaks road minna ei saa, siis said, isegi viimasel õhtul. Ja see peamine – Peer Support. Kuna olen juba ka Eestis puutunud kokku sarnase valdkonnaga, siis teadmiste osas ma väga palju uut kaasa ei saanud. Küll aga praktilist poolt. Saime proovida, kuidas on üksteist Peer Suppordi abil toetada ja taipasin kohe, et see on miski, mida ma teha oskan ja teha soovin. Lisaks kõnetas mind väga sealsete inimeste vabadus ja ehedus – selle võtsin päris kindlasti endaga kaasa. Siiani on see olnud minu üks meeldejäävamaid reise! Aitäh ENVTLile võimaluse eest.”

Marion: “2021. aasta augustis aset leidnud Erasmus+ Peer Support koolitus Reykjavikis oli kogemus, mida ma ei oleks osanud oodata ning millest poleks kindlasti tahtnud ilma jääda. Koolitusele kandideerides tundsin, et hüppan tundmatusse ja lähen tohutult enda mugavustsoonist välja. Uued inimesed nii välismaalt kui ka Eestist ning teema, millest ma polnud varem kuulnud. Kõigest sellest hoolimata olid imelised 9 päeva. Õppisin tohutult palju enda kohta ning olen väga õnnelik, et leidsin suve lõpus aja, kus enda vaimsele tervisele rohkem tähelepanu pöörata. Võin kindlasti öelda, et koolituse käigus arenes minu tolerantsusvõime, oskus teisi kuulata ning õigesti vastu rääkida. Kindlasti oli üheks koolituse parimaks osaks see, et kõik osalejad julgesid olla ausad ja avatud, mis tegi Peer Support vestluse praktiseerimise loomulikumaks. Tänaseks olen neid oskusi juba kasutada saanud. Lisaks sellele tahan kindlasti tänada oma reisikaaslasi, ilma kelleta poleks see koolitus mulle nii südamesse pugenud. Oli vahva näha Islandi imelist loodust ning hiliste õhtutundideni koos naerda ja muljetada. Sain aru, et olen õiges liikumises ning tahan neid veel näha ja nendega suhelda! Aitäh teile ning järgmise koolituseni!”

Oleme väga tänulikud, et saime koolitusel osaleda ja luua kontakte teiste vaimse tervise organisatsioonidega, kellelt saame uusi ideid ning praktilist nõu. Täname ka Hollandi- ja Islandi-poolseid korraldajaid ning ootame neid loodetavasti peatselt ka Eestisse. 

Projekt “Peer Support+” kestab alates 2020. aasta sügisest kuni 2022. sügiseni ning on rahastatud Erasmus+ programmi poolt. 

—————————————————–

At the end of August, from the 22nd to 28th, a seven-member representation of the Estonian Youth Mental Health Movement (ENVTL) took part in a peer support themed training in Iceland. The training, Peer Support+ was the first big step in a project of the same name, implemented as a collaboration between three mental health organizations from Estonia, Iceland and the Netherlands. The project focuses on creating learning materials and solutions for adult learners, to develop providing and using peer support in the field of mental health. 

We will elaborate the nature of peer support in future posts, but how does ENVTL describe it in the field of mental health? Essentially, it can be defined as the help and support that people with lived experience can offer one another – of course, with some training and preparation to do so. There are many forms of peer support – peer-to-peer counseling, support and discussion groups, providing peer support at schools, work or clubhouse or sharing experience stories in the context of outreach and many more. 

At the six-day training we were told and introduced in more detail about how peer support works and is carried out. On the first day we were mainly getting to know each other and got acquainted with the background of the topic, as the next five days were quite practical. Attention was given to asking open questions, mirroring and the creation of a safe space and mutual contact. All of the subjects on the training were structured reflecting the whole process of peer support. We started with making contact and ended with how to complete the cooperation.

Our partners in the project are a Dutch organization Herstel Talent (Recovery Talent), who put the training program together and an Iceland mental health organization Hugarafl (Mindpower), who invited us to see their workplace as well.

Participants’ impressions of the training:

Karmen: “I looked forward to the peer support training and knew from the beginning that I was applying. When I got to the place I felt like it was going to be a great trip. But the real deal – wow, wow, wow! It was the first time for me to be with a larger group of people from ENVTL and that itself was an experience. In addition, there were more amazing experiences and Icelandic nature is definitely one of them. I had previously seen pictures of different parts of Iceland and heard travel impressions, but it was still something entirely else to see with my own eyes. At some point I had a feeling that what I was seeing could not be real – a ravine with a petrified volcano on the left, an active volcano with fiery red lava directly in front and blue ocean on the right. The food was also amazing. Every day we ate at a local seaside restaurant and when we thought “okay, this can’t get any better”, – it did and especially on the last evening. And the main thing of course – Peer Support. Since I have already been exposed to a similar topic in Estonia, I did not get too much new knowledge. However I did receive a lot of practice. We were able to try to support each other with peer support and I immediately realized that this is something I can and want to do. In addition I was very moved by the freedom and authenticity of the people there – I definitely took that with me. So far, this has been one of my most memorable trips! Thanks to ENVTL for this opportunity.”

Marion: “The Erasmus+ Peer Support training in Reykjavik this August was an experience I could not have expected and certainly would not have wanted to miss. When I applied for the training, I felt like I was jumping into the unknown and going enormously out of my comfort zone. New people from abroad as well as Estonia and a topic I had never heard of before. Despite all this, the time spent was wonderful. I learned a great deal about myself and I am very happy to have been able to find a time at the end of the summer to pay more attention to my mental health. I can definitely say that during the training I developed my ability to tolerate, the ability to listen to others and speak in correct terms. Certainly, one of the best parts of the training was that all participants dared to be honest and open, which made the practice of peer support conversation more natural. Today, I have already been able to use these skills. In addition, I would definitely like to thank my fellow travelers, without whom this training would not have gotten so close to my heart. It was great to see the wonderful nature of Iceland and to laugh together until late in the evenings. I realized that I am in the right movement and want to see and communicate with my people more! Thank you and until the next training session!”

We are very grateful that we were able to participate in the training and establish connections with other mental health organizations, from whom to receive new ideas and practical advice. We also thank the organizers from the Netherlands and Iceland and hopefully look forward to seeing them in Estonia soon. 

The “Peer Support+” project will run from autumn 2020 to autumn 2022 and is funded by the Erasmus+ program.

Koolitusgrupp/Erakogu