Rubriigid
AKF

Kuhu suundume?!

Mida põnevat me teinud oleme
jälle mõned kuud? Hea ja väga asjakohane küsimus!

Koolitus

Augustis käis Piret Jeedas MTÜst Ruumiloomine
rääkimas meile kaasavast juhtimisest. Me õppisime alustuseks mis see kaasamine üldse
on, aga õppisime ka grupis esimese hetke ja ühisele lainele liikumise olulisust.
Vahest üks olulisemaid õppimiskohti oli kuulamiskunst ehk et kuidas mõista
teist inimest ja kuulata sügavuti. Piret pani meid mõtlema sellele, kui palju
meil sageli öelda on, aga kui vähe me vahel tahame teisi kuulata. Ja sama ka
küsimuste küsimisega – mida rohkem me küsime avatud, uurivaid ja edasiviivaid
küsimusi, seda suurem on tõenäosus, et saadav vastus on sisukas ja kannab teise
osapoole mõtteid kenasti edasi.

Mida siit kaasa saame võtta on
see, et me oleme kõik võrdsed ja meie kõigi kogemus ja arvamus loeb tegelikult
ühtmoodi palju. Tahame luua rohkem võimalusi koosloomeks ja dialoogiks; tahame,
et meie organisatsiooni sõnumit julgeks kõik liikmed edasi öelda ja keegi ei tunneks,
et tema ei ole kaasatud selle sõnumi edasi kandmisesse. Siinkohal on paslik
esitleda ka tarkustera, mille saime koolituselt kaasa:

„Kui see
puudutab meid, siis ei tohiks seda ilma meieta teha“ – Tim Merry

Aitäh Piretile selle huvitava ja
silmiavava koolituse eest!

                     Ja kostituseks ka pilt meie mõtetest kaasava juhtimise koolitusel!

Arengukava

Juba aprillist alates oleme arengukava väljatöötamise kallal vaeva näinud. Oleme paika pannud suured fookused ja vahe-eesmärgid nende fookuste saavutamiseks, aga oleme ka juba kuude kaupa järgmiseks viieks aastaks oma tegevuse planeerinud. Kuidas me selleni jõudsime te küsite? Eks ikka raske töö ja vaevaga!

Juuni, juuli ja augusti vältel kohtusime partneritega, kogusime sisendit nii oma liikmetelt kui ka teistelt huvigruppidelt (nt õpetajad, vaimse tervise spetsialistid). Proovisime aru saada, kuidas meid nähakse ja millist rolli ENVTL ühiskonnas kandma peaks. Oleme kohtunud loendamatul arvutil kordi DD Stratlabiga, kelle käe all oleme sõnastanud neli fookust, mida järgmise viie aasta jooksul organisatsioonis taga ajame:

     Kogemusekspertide strateegiline rakendamine ja teavitustöö. Noorelt-noorele teavitustöö (seda siis nii laiemalt vaimse tervise loengute, aga ka kitsamalt kogemuslugude jagamise näol) on meie jaoks üks peamisi tegevusvaldkondi. Soovime, et eesti noored oleksid teadlikud nii vaimse tervise probleemidest, aga veel enam nende ennetamisest ja sellest, kuidas neist võib edukalt võitu saada. Selleks võtamegi kätte ja töötame välja plaani, kuidas kõike seda strateegiliselt teha!

        Eesmärgipõhine tegutsemine. Meile tuleb palju äärmiselt huvitavaid pakkumisi; pole siis imestada, et meie fookus aeg-ajalt rändama tahab minna! Niisiis oleme võtnud eesmärgiks, et teeme igaks aastaks natuke spetsiifilisemad tegevuskavad, mille alusel saame oma ressursse paremini koordineerida neisse tegevustesse, mis meie organisatsiooni jaoks kasulikud ja vajalikud on.

        Huvikaitse võimekuse arendamine. Oleme seni tegutsenud huvikaitse vallas pisut vaiksemalt, kuid soovime seda võimekust arendada. Tahame kaasa rääkida vaimse tervise poliitika kujundamises ning seista selle eest, et noorte õigused ja seisukohad oleksid esindatud.

 Organisatsiooni kultuuri arendamine. Et Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine on ka kogukond noortele, siis tahame omakeskis ka seda säilitada ja paremaks muuta. Tahame, et nooreliikumine oleks koht, kus saab leida sõpru ja jagada mõtteid-tundeid vaimse tervise ja sellega seotud murede ja rõõmude kohta.

Kaasava juhtimise koolitust ja arengukava koostamist on aidanud meil ellu viia Aktiivsete Kodanike Fond. Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud Aktiivsete Kodanike Fond toetab organisatsioone, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas aga ka Baltikumis. Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine on saanud rahastuse projektile „Noorte strateegiline kaasamine vaimse tervise liikumisse“.

“Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest.”

[ENG]

In August we had a workshop on the subject of inclusive management. We learned to value active listening and exploratory questioning. We also now know about the importance of getting in the right headspace/mindset through a ritual at the beginning of our meeting. 

The past few months have been very busy as we’ve been compiling a development plan for the next five years. Our 4 main goals for the following years are: (1) to strategically implement our youngsters who talk about their own experiences and about mental health related subjects in general; (2) acting goal-based; (3) developing the capacity of advocacy; and (4) developing the inner culture of the organization. To achieve all four goals, we will compile a plan of action at the beginning of every calendar year and mark specific actions that support the bigger goals.

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”Lisa kommentaar