Rubriigid
AKF Kategooria

Mis uudist? // What's been new?

[Short summary in ENG below]


Juunikuu oli ENVTLi arengu mõttes väga tihe ning oluline. Kuu esimeses pooles toimus meediakoolitus, teises pooles aga saime terve päeva võtta arutamaks oma visiooni, missioone ja strateegiat nendeni jõudmiseks. Järgnevalt anname ülevaate, mis neil kahel kohtumisel toimus.

Meediakoolitus

Vaimse tervise teemad on üha enam kõlapinda leidnud ning meiegi oleme üha enam proovinud võtta nii meedias kui ka internetis sõna ja jagada oma mõtteid-soovitusi. Mida laiemalt aga meie tegevus levima ning liikmeskond kasvama on hakanud, seda rohkem leiame, et vajaka on jäänud baasteadmistest meediaga suhtlemise vallas.

Niisiis oli 9. juunil ENVTLis Aktiivsete Kodanike Fondi raames toimuva koolitusseeria esimene koolitus meediaga suhtlemise teemal. Koolitajaks värbasime omale imearmsa TÜ ajakirjanduse lektori Signe Ivaski.

Mõned põhilisemad mõttekõlksud, mis koolituselt kõlama jäid:

  • Intervjuusid andes tasub vastata vaid küsimusele – ei ole vaja vastata laiemalt, kui on küsitud!
  • Alati tuleks läbi mõelda, mis sõnumiga lähen esinema/intervjuud andma/artiklit kirjutama ning siis hoida fookus sõnumil. Sealhulgas ei tohiks olla fookuses rohkem kui kolm sõnumit korraga!
  • Inimesed ei käi parandatu uudist lugemas, mistõttu on oluline enne loo avaldamist kontrollida, et see on see, mida ütlesime!

Esimene koht, kus õpitut kasutada saime, oli söömishäirete teemaline minikampaania. Selleks lõime publitseerimisplaani ning otsisime üles mitmed spetsialistid ja ajakirjanikud, kes võiksid meiega tahta koostööd teha. Töö tulemusi on võimalik näha nii meie blogis kui ka Facebooki avalikul seinal. Igaljuhul oli meie sõnum loodetavasti selge: sportlaste tervisekäitumisele on vaja tähelepanu pöörata ning nii nende füüsilisse kui ka vaimsesse tervisesse täie tõsidusega suhtuda.

Meediakampaania raames valminud blogipostitused:

  1. “Sportlase vaimne tervis on sama tähtis kui füüsiline” asub siin.
  2. “Ka esteetiliste spordialade riske saab maandada” asub siin.
  3. “Kui märkad, siis räägi” asub siin.

Söömishäirete teemalise minikampaania autor on Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise eestvedaja Merle Purre. Lugusid jagasid ENVTLi noored ning omapoolse kommentaari andis kliiniline psühholoog ning Peaasi.ee nõustaja ja koolitaja Ailen Suurtee.

 

Arengukava koostamise esimene kohtumine

16. juunil sai grupp meie eestvedajaid kokku, et hakata mõtteid mõlgutama ning vaikselt viisaastaku arengukava kokku panna. Arengukava eesmärk on ENVTLi strateegilisem ning kontsentreeritum tegutsemine tagamaks pikaajaline tegutsemisvõime. Arengukava koostamisprotsessil aitab meil DD Stratlab, kelle juhendamisel oleme alustanud oma visiooni ning missiooni sõnastamist ja oma partneritelt arvamuste kogumist oma tegevuse kohta.

Kohtumisel sõnastasime nii oma visiooni kui ka eesmärgid. Pidasime mõttetalguid oma organisatsiooni olemuse ning võimalike arengusuundade kohta (postituse lõpus asuvad pilt 1 ja pilt 2 on meie nägemus ideaalsest vaimset tervist toetavast ühiskonnast). Arengukava edasise koostamise jaoks kaardistasime oma peamised partnerid, kellelt sisendit saaksime koguma hakata. Suve vältel kohtume partneritega ning arutame nii nende kui ka endi tulevikuplaane ja paneme paika, mida partnerorganisatsioonid meilt ootavad. Suve jooksul viime end rohkem kurssi ka lugemismaterjalidega, mis toetavad vaimse tervise valdkonna toimimisest arusaamist. Arengukava valmimistähtaeg on 2020. aasta detsembris.

Pilt 1. Esimene grupp leidis, et ideaalses maailmas lähtutaks nii vaimse tervise temaatikast rääkides kui ka vaimse tervise abi osutades vaid tõenduspõhisest lähenemisest. Regulaarselt toimuks vaimse tervise kontroll ning kõik inimesed oleks väärtustatud – keegi ei pea tundma, et tema kogemust vaja võrrelda kellegi teise kogemusega. Samuti riiklikul tasandil kuulataks noori ja väärtustataks neid, sest noored on meie tulevik.

Pilt 2. Teine grupp arvas sarnaselt esimesele, et vaja oleks regulaarset vaimse tervise kontrolli/monitooringut, et võimalikult vara saada jaole, kui keegi vajaks abi. Rõhuti, et inimesed on rohkem teadlikumad ja järgivad kolme “igavat alustala” – see tähendab magavad piisavalt, toituvad tervislikult ning on füüsiliselt aktiivsed. Lisaks toodi välja, et spetsialistide juurdekasv on kooskõlas vajadusega nende järele ning ühiskond usub vaimse tervise häirete olemasolu, ehkki need silmaga nähtavad ei ole.

Meediakoolituse ning arengukava valmimist toetab Aktiivsete Kodanike Fond. Norra, Islandi ja Liechesteini rahastatud Aktiivsete Kodanike Fond toetab organisatsioone, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas aga ka Baltikumis. Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine on saanud rahastuse projektile „Noorte strateegiline kaasamine vaimse tervise liikumisse.“

“Üheskoos rohelisetugeva ja kaasava Euroopa eest.”


[ENG]
The month of June has been very dense for ENVTL (an acronym used to refer to Estonian Youth Movement for Mental Health). Firstly, on the 9th of June, we had a workshop about communicating with media and how to compile a media plan. From the knowledge we gained from the workshop, we composed a minicampaing about eating disorders. Posts on the subject can be found on our blog.
On the 16th of June we had a meeting with DD Stralab to start drawing up a development plan for the next five years. The purpose of the development plan is to act strategically and ensure sustainable activities in the future.

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe” 

Lisa kommentaar